Skip to Content

Monthly Archives: јануар 2013

Kompanija NBG Lizing donirala Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku KORAK DALJE OD NASILJA

Beograd, 08. januar 2013. – Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku iz Kruševca, čija je budućnost bila ozbiljno ugrožena, zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije NBG Lizing, nastaviće da i u 2013. godini mladima sa problematičnim ponašanjem pruža besplatan sociopsihološki i pedagoški tretman stručnjaka. Jedinstvena usluga u sistemu socijalne zaštite u Srbiji, iako priznata kao primer dobre prakse od strane svih relevantnih institucija i više puta nagrađivana za postignute rezultate, krajem 2011. godine ostala je bez finansijske podrške grada.

Korisnici usluga Centra su pre svega krivično neodgovorna deca sa problemima u ponašanju i maloletni učinioci krivičnih dela, kojima su pravosudni organi izrekli neku od vaspitnih mera otvorene zaštite ili vaspitni nalog. Do sada, kroz programe dnevnog boravka je prošlo 72 korisnika, od kojih je 23 uključeno u 2012. godini, a samo u protekloj godini, stručnjaci Centra su pružili preko 420 intervencija (usluga).

 

0 0 Continue Reading →

NBG Leasing donirao sredstva za obrazovanje i radno osposobljavanje dece iz „Svratišta“

Svratište za decu koje radi pod pokroviteljstvom Centra za integraciju mladih proslavilo je peti rođendan. Tom prilikom predstavnici kompanije NBG Leasing donirali su sredstva za obrazovanje i radno osposobljavanje troje štićenika Svratišta. Mladi će moći da izaberu između trideset različitih zanimanja. Cilj akcije NBG Leasing-a jeste da se pomogne deci kako bi se lakše uključili u zajednicu i povećali sebi šanse za zapošljavanjem. Nakon završene obuke i prakse, oni će dobiti i međunarodno priznat sertifikat.

Na proslavi rođendana deca i mladi su kroz autentična audio- vizuelna umetnička dela pokazali koliko su sazreli za pet godina postojanja Svratišta, čime su se bavili, o čemu su razmišljali i kako su stvarali. Rođendan je obeležen uz moto „Oko i glas za Peticu“.

„Za svega nekoliko godina ostvaren je veliki uspeh. S ponosom mogu reći da zaposleni u kompaniji NBG Leasing već dve godine pomažu Svratištu, a to će sigurno nastaviti i u budućnosti. Ovim sredstvima želeli smo da ukažemo na značaj ulaganja u njihovo obrazovanje. Sve štićenike treba osposobiti i uključiti u zajednicu kao aktivne članove“, rekla je Silvana Tričković, predsednica izvršnog odbora NBG Leasing-a.

Svratište je otvoreno 2007. godine kao projekat Centra za integraciju mladih, a danas je definisan kao usluga u sistemu socijalne zaštite Grada Beograda. Od osnivanja, Svratište ima više od 500 registrovanih korisnika, dok danas 150-oro dece i mladih svakodnevno posećuju Svratište. Među njima čak 128 ima đačku, a 130 zdravstvenu knjižicu. Blizu 40% dece i mladih, koji redovno posećuju Svratište, je u potpunosti prestalo ili je izuzetno retko uključeno u rad na ulici.

0 0 Continue Reading →