Skip to Content

Monthly Archives: децембар 2013

Više sigurnosti za klijente kompanije NBG Leasing

Beograd, 20.12.2013. – Kompanija NBG Leasing, kao znak zahvalnosti za 10 godina poverenja svojim klijentima, poklanja Paket VIŠE SIGURNOSTI – privezak i godinu dana besplatne uslugemySafety!

Poklon paket VIŠE SIGURNOSTI čine privezak, trajni poklon za klijente NBG Leasing i prateća usluga vraćanja ključeva – usluga mySafety koju klijenti NBG Leasing dobijaju na poklon u trajanju od godinu dana.

Poklon paket VIŠE SIGURNOSTI vam:

  • Omogućava verovatnoću da se 9 od 10 izgubljenih ključeva pronađe i vrati već u prvih 48 sati od gubitka.
  • Uvećava verovatnoću vraćanja ključeva zbog novčane nagrade i jednostavnog procesa preuzimanja nađenih stvari.
  • Povećava uštedu – skoro u potpunosti nestaje potreba za menjanjem kodiranih brava automobila.
  • Obezbeđuje garantovanu anonimnost za obe strane – nema kontakta između
    nalazača i vlasnika ključeva čime se čuva identitet i vlasnika i nalazača i izbegavaju moguće neprijatnosti.
  • Eliminiše vaše dodatne troškove jer troškove nagrađivanja i vraćanja snosi mySafety.

Više informacija na sajtu www.mysafety.rs

0 0 Continue Reading →

10 godina jasnog i stabilnog kursa u lizing industriji

Beograd, 20.12.2013. – Kompanija NBG Lizing ove godine proslavlja 10 godina svog postojanja u Srbiji. Na vrlo umeren i poseban način svoju reputaciju ova kompanija gradi rezultatima, uslugom i odnosima sa svojim klijentima i partnerima. Strategija NBG Lizinga nije rast po svaku cenu, već očuvanje stabilnosti i profitabilnosti na duži rok. Stalna težnja da brzom, fleksibilnom i efikasnom uslugom i poslovanjem odgovori na turbulenta kretanja na domaćem tržištu dovela su do toga da sa trećim kvartalom ove godine NBG Lizing pokriva preko 8% tržišta uz profit od preko 600.000 eura.

NBG Lizing na svom lageru oduzetih predmeta lizinga tokom 2013. godine beleži svega nekoliko vozila, zahvaljujući veoma striktnim pravilima naplate potraživanja ali i kvalitetu svojih klijenata. Već godinama ova kompanija uspeva da održi stopu naplate potraživanja tokom jednog meseca, na nivou od skoro 80%, što ujedno predstavlja i najveći izazov u kriznim vremenima.
Dugogodisnja strateška partnerstva sa dobavljačima automobila, otvaranje novih kanala prodaje poljoprivredne opreme uz jasno postavljene ciljeve, polazne su osnove koje kompaniji NBG Lizing daju mogućnost da i u doba ekonomske krize beleži zadovoljavajući plasman u nove poslove i konstantnu profitabilnost. Ovakva profitabilnost ne bi bila moguća da nije svesrdnog zalaganja svih zaposlenih, striktne kontrole troškova, adekvatne kreditne politike i aktivne prodaje koja se bazira ne vezivanju za klijente i praćenje njihovih potreba za dodatnim investicijama.

Kada je reč o planovima i poslovanju NBG Lizinga, Silvana Tričković, predsednica Izvršnog odbora ističe: „Strategija NBG Lizinga nije rast po svaku cenu, već očuvanje stabilnosti i profitabilnosti na duži rok. Ovako postavljeni ciljevi s jedne strane i tržišna dešavanja sa druge zahtevaju stalnu budnost, brzo reagovanje i prilagođavanje, kontrolu naplate potraživanja, očuvanje kvaliteta portfolija i konzervativnu kreditnu politiku uz jasnu fokusiranost na zadovoljstvo klijenata i pružanje najbolje usluge tržištu. Zadatak nije lak, ali tim NBG Lizinga već 10 godina prati jasan kurs i za sada odoleva brojnim izazovima i preprekama.“

Poseban pristup društvenoj odgovornosti

Kompanija NBG Lizing godinama unazad pažljivo bira i ulaže u one kojima je pomoć najpotrebnija. Preko Fonda „Mesta u srcu“, kompanija je pomogla projekat „Radost mladih Roma“ udruženja građana „Tračak nade“ iz Ljiga koji je za cilj imao izgradnju prvog igrališta za decu od 1300m2. Uz finansijsku pomoć NBG Lizinga izgrađen je sportski teren i park za decu. Centar za dnevni boravak dece i mladih u riziku iz Kruševca, čija je budućnost bila ozbiljno ugrožena, zahvaljujući finansijskoj podršci kompanije NBG Lizing već dve godine funkcioniše i pruža mladima besplatan sociopsihološki i pedagoški tretman stručnjaka. Svratište za decu, koje je pod pokroviteljstvom Centra za integraciju mladih, je od tima ove kompanije posebno bilo pomognuto sredstvima za obrazovanje i radno osposobljavanje troje štićenika Svratišta sa ciljem da se lakše uključe i zajednicu i sebi povećaju šansu za zapošljavanjem ali i donacijama u vidu odeće, školskog pribora i slatkiša koji su zaposleni inicirali. Kompanija je učestvovala u nacionalnoj akciji “Bitka za bebe” donirajući inkubator bolnici u Višegradskoj a podrška najmlađima, pokreće odgovornost komanije i nove planove koji će se realizovati u sličnom smeru u narednoj godini.

0 0 Continue Reading →

Gde je Srbija na mapi evropskog lizinga?

Beograd, 06.12.2013. – Da lizing industrija predstavlja izuzetno bitnu podršku ukupnim evropskim investicijama, ne samo kao način finansiranja, već kao alat za budući rast i razvoj govori i činjenica da su joj sa preko 250 milijardi eura novih investicija tokom 2012. godine potpomogle lizing kompanije Evrope. Izuzetan doprinos lizing industrije dale su privrede Nemačke, Francuske i Velike Britanije. Zemlje Mediterana i Balkana u najvećem broju beleže pad novih plasmana u lizingu po svim kategorijama. Slične tendencije beleže se i u 2013 godini. Medjutim, inovacijama, optimizacijom troškova i diversifikacijom izvora finansiranja, lizing tržište Evrope, ima prostor za oporavak u narednom periodu. Sa plasmanima izmedju 250 i 300 miliona eura, nekoliko godina unazad, lizing tržište Srbije predstavlja 0,1% lizing tržišta Evrope. Smanjeni obim poslovanja, kao i smanjena likvidnost privrede uopšte, odražava se i na poslovanje lizing kompanija u Srbiji. Ipak, danas treba naglasiti da je prosečna stopa nenaplaćenih potraživanja u lizing industriji izmedju 13 i 15% , što je daleko niže nego prosečna stopa nenaplaćenih potraživanja u bankarskom bankarskom sektoru koji u ovom trenutku prelaze 25%. Ovaj podatak ukazuje na kvalitet plasmana lizing industije i važnost uloge vlasništva nad predmetima finansiranja, kod merenja rizika koje lizing kompanije preuzimaju na sebe. Budući razvoj lizing industrije direktno zavisi od brzine i stepena oporavka privrede Srbije. Oporavkom privrede povećavaju se investicije, a lizing predstavlja najadekvatniji instrument za podršku privrednim aktivnostima. Uz potencijalne promene poreske regulative i inovacije u pružanju usluga, stvara se novi prostor za razvoj celokupne branše.

INOVACIJE. INOVACIJE. INOVACIJE.
Inovacije predstavljaju nešto potpuno novo i značajno bolje od onoga što sada imamo u lizingu. Prostor za inovacije postoji u kanalima prodaje, u marketingu, u cenovnim modelima, u IT sistemima. Smatram da je potrebno pronaći dodatnu energiju i u zaposlenim, koja će biti usmerena na stvaranje novih vrednosti , a ne za opravdavanje potencijalnih gubitaka teškom ekonomskom situacijom.„Srbija je uvek bila kultura u kojoj se forsiralo vlasništvo nad imovinom. Pogledajte svet. Sve više se zagovara korišćenje i pristup imovini, a sve manje vlasništvo nad imovinom. 52% Amerikanaca je rentiralo, pozajmilo ili uzelo na lizing imovinu od drugih ljudi ili kompanija. 83% njih kaže da bi to ponovo uradilo. Preko 3,5 milijardi dolara će se ove godine u svetu prihodovati samo od iznajmljivanja. Danas u svetu postoje platforme na kojima svaki pojedinac može ponuditi svoje vozilo na kratkoročni zakup turistima koji planiraju do posete njihov grad na nekoliko dana. Da li možemo da zamislimo takvu Srbiju? Da li možemo da zamislimo da firme i pojedinci u Srbiji, masovno, iznajmljuju jedni drugima imovinu, opremu, znanje, usluge? Sve je to moguće i predstavlja ozbiljnu finansijsku uštedu za svako preduzeće.“ zaključuje g. Tričković.

0 0 Continue Reading →