Tarifnik usluga NBG lizinga d.o.o.
U primeni od 01.02.2016.