NBG Grupa

NAJVEĆA i najstarija banka Grčke, Nacionalna banka Grčke, prisutna je i na tržištima jugoistočne Evrope i istočnog Mediterana.

RAZVOJ Nacionalne banke Grčke na tržistu Srbije započeo je januara 2002. godine otvaranjem filijale u Beogradu. Mreža se konstatno razvijala, da bi došla do svog cilja – pokrivanja svih važnijih ekonomskih centara u Srbiji, nudeći klijentima sadržajnu ponudu bankarskih proizvoda i usluga u poslovanju sa privredom i stanovništvom. Na taj način klijentima se pruža mogućnost da koriste sve prednosti mreže koja obuhvata 18 zemalja, premašuje 900 organizacionih jedinica i hiljade korespodentskih banaka širom sveta.

INSTITUCIJA sa dugom tradicijom i jedan od najpoznatijih brendova Srbije, Vojvođanska banka, u 2006. godini je kroz akviziciju pridružena grupi „National Bank of Greece“. Nakon preuzimanja Vojvođanske banke, Grupa se prema ukupnoj aktivi pozicionirala na peto mesto, dok je prema veličini mreže na drugom mestu sa ukupno 109 poslovnih jedinica, potvrđujući kvalitet svojih usluga.

REPUTACIJA i velika baza klijenata Vojvođanske banke sa operativnom platformom NBG Beograd, a sve uz podršku i iskustvo grupe National Bank of Greece, dovele su do stvaranja jakog partnera, kako Grupi, tako i ekonomiji Srbije. Dve banke posle spajanja u Srbiji posluju pod nazivom „Vojvođanska banka a.d. Novi Sad”.

www.nbg.gr


Lizing kompanije NBG Grupe


BG Grupa pruža usluge lizinga i u sledećim zemljama jugoistočne Evrope.

Vojvođanska Banka


Vojvođanska banka je institucija sa dugom tradicijom i predstavlja jedan od najpoznatijih brendova u zemlji. Grupi „National Bank of Greece“ pridružena je akvizicijom krajem 2006. godine. Nakon akvizicije Vojvođanske banke, Grupa se prema ukupnoj aktivi pozicionirala na peto mesto, dok je prema veličini mreže na drugom mestu sa ukupno 204 poslovne jedinice, potvrđujući potencijal daljeg rasta u srpskom bankarskom sektoru.

Nakon pripajanja, dve banke u Srbiji posluju pod nazivom „Vojvođanska banka a.d. Novi Sad”, sa sedištem u Novom Sadu. Kombinujući veliku bazu klijenata i reputaciju brenda Vojvođanske banke sa operativnom platformom NBG Beograd, a sve uz podršku grupe National Bank of Greece, dve banke su stvorile jakog partnera, kako Grupi, tako i ukupnoj ekonomiji Srbije.

vojvodjanska-banka

www.voban.co.rs