Pravna napomena

Informacije sadržane u ovoj elektronskoj poruci su poverljive i može ih koristiti samo primalac kome su upućene. Ako ste greškom primili ovu poruku i niste primalac kome je ona namenjena, budite informisani da je zabranjeno svako otkrivanje, reporodukcija, distribucija ili bilo kakva druga upotreba ovog sadržaja. Takođe se od Vas očekuje da pošaljete inicijalnu poruku na e-mail adresu postmaster@otpleasing.rs i da je potom obrišete iz svog sistema.

Komunikacija putem interneta nije bezbedna; zbog toga Društvo ne prihvata nikakvu pravnu odgovornost za gore navedeni sadržaj niti za bilo kakvu štetu izazvanu virusima koje ova poruka može sadržati. Stavovi iskazani u ovoj poruci su isključivo stavovi pošiljaoca i ne predstavljaju nužno stavove Društva.