Finansijski lizing
Lizing novih vozila
Lizing opreme
Potrebna dokumentacija
Naša vozila na lageru
Naša oprema na lageru
| Vesti | | NBG Grupa | Naši klijenti i partneri | Kontakti | Pitanja | English |
Uslovi finansiranja za polovna putnička vozila
 • period finansiranja: 24-60 meseci
 • učešće:
  - za fizička lica i preduzetnike minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)
  - za pravna lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)
 • troškovi obrade zahteva: 1,5%

Visina učešća i period finansiranja zavise od starosti vozila.

Uslovi finansiranja za polovna laka komercijalna vozila
 • period finansiranja: 24-60 meseci
 • učešće:
  - za preduzetnike minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)
  - za pravna lica minimum 20% od bruto vrednosti predmeta lizinga (sa PDV-om)
 • troškovi obrade zahteva: 1,5%

Visina učešća i period finansiranja zavise od starosti vozila.

Obezbeđenje plaćanja
Pravna lica:
 • menice primaoca lizinga
 • kasko osiguranje koje glasi na NBG Leasing

Fizička lica:

 • menice primaoca lizinga
 • kasko osiguranje koje glasi na NBG Leasing
 • administrativna zabrana primaoca lizinga
 • zbir ugovorene lizing rate, potroščke korpe, drugih kreditnih obaveza i obaveza po lizingu fizičkog lica ne može biti veći od 80% ukupnih redovnih prihoda tog lica.

Preduzetnici:

 • menice primaoca lizinga
 • kasko osiguranje koje glasi na NBG Leasing
Napomena:

Finansiramo samo vozila nabavljena kod naših partnera, ovlašćenih dilera novih vozila koji prodaju i polovna vozila iz sistema staro za novo.

| Vesti | O nama | NBG Grupa | Naši klijenti i partneri | Kontakti | Prigovori | Opšti uslovi poslovanja | Tarifnik |

© 2008 · NBG Leasing d.o.o.
Airport City, Omladinskih brigada 88 · 11070 Beograd · Srbija | Telefoni: 011/ 2287 982 · 2288 071 · 2288 074 · 2288 079 | Fax: 011/ 2287 984